gmid

Tóm tắt lịch sử Việt Nam tập 1: Từ lúc khai sinh Việt Nam cho đến ngày nay

Tóm tắt lịch sử tập 13 c: Tên Trung Quốc được thành lập, chấm dứt chiến tranh cho đến ngày nay

Tóm tắt lịch sử tập 13 b: Sau khi vua nhà Thanh thoái vỵ, cuộc chiến Trung Nhật bắt đầu

Tóm tắt lịch sử tập 12 b: Triều đại nhà Minh rơi vào tay ngoại tộc, nhà thanh ra đời

Tóm tắt lịch sử tập 12a: Triều đại nhà Minh, Chu Nguyên Chương diệt Đại nguyên và thành lập nhà Minh

Tóm tắt lịch sử tập 11 – d: Đế chế mông cổ suy thoái, Nhà nguyên mất nước, Đại kim thống trị

Tóm tắt lịch sử tập 11 – c : Mông cổ đánh chiếm afghanistan, Nga và dồn quân đánh Châu Âu

Tóm tắt lịch sử tập 11 – b : Thành Cát Tư Hãn diệt Liêu, Hạ Kim, Iran

Tóm tắt lịch sử tập 11 – a: đế chế Mông Cổ vĩ đại ra đời

Tóm tắt lịch sử tập 10 a: nhà Tống suy thoái phần 1

Tóm tắt lịch sử tập 9b: 300 năm triều đại nhà Đường

Tóm tắt lịch sử tập 9a: Loạn an sử Đại Đường vong quốc mở ra thời đại thập đại chiến quốc

Tóm tắt lịch sử tập 8: Nhà Tuỳ diệt vong, nhà Đường thành lập

Tóm tắt lịch sử tập 7 b : Triều đại nhà Tuỳ thành lập

Tóm tắt lịch sử tập 7 a: Nhà Tuỳ thành lập

Tóm tắt lịch sử tập 6: Nhà Tấn loạn bát vương, ngủ hồ thập lục quốc phân tranh

Tóm tắt lịch sử tập 5: sau Hán – Sở tranh hùng là tam quốc phân tranh

Tóm tắt lịch sử tập 4 : Hán – Sở tranh hùng

Tóm tắt lịch sử tập 3: lịch sử nhà tần, thành lập và diệt vong

Tập 2: Tóm tắt nhanh lịch sử toàn thư xuân thu – chiến quốc

 

Tập 1: 5000 năm hình thành lịch sử trug quốc

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây