Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout trong Woocommerce

Chỉnh sửa nút tiến hành thanh toán, proceed to checkout, sửa được chữ Tiến hành thanh toán –> Tiến hành đặt hàng ở trang Giỏ hàng.

0
Bạn đang cần chỉnh sửa lại text của nút TIẾN HÀNH THANH TOÁN tại trang giỏ hàng mặc định trong woocommerce đối với phiên bản tiếng việt, proceed to checkout với phiên bản tiếng anh. Bạn chỉ cần copy đoạn code dưới bỏ vào file function.php trong theme web của bạn.
  • Nhưng cách làm tốt nhất là bạn vào function ở trong phần cài đặt giao diện -> Theme file editor -> nhấn vào function và copy dòng code bên dưới dán vào sao đó lưu lại.
remove_action( ‘woocommerce_proceed_to_checkout’, ‘woocommerce_button_proceed_to_checkout’, 20 ); add_action( ‘woocommerce_proceed_to_checkout’, ‘custom_button_proceed_to_checkout’, 20 ); function custom_button_proceed_to_checkout() { echo ‘<a href=”‘.esc_url(wc_get_checkout_url()).'” class=”checkout-button button alt wc-forward”>’ . __(“TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG”, “woocommerce”) . ‘</a>’; }   Lưu ý: Sửa lại phần TIẾN HÀNH ĐẶT HÀNG thành text mà bạn mông muốn bạn.  

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây