Bạn download putty theo link dưới đây : download here Sau khi bật chương trình putty.exe Sẽ xuất hiện cửa sổ giao diện sao Bạn cần nhập ip của server để ssh ,vd : 112.213.87.50 Nhận open để mở kết nối thường port mặc định là 22 ,Tuy nhiên nếu bạn change port ssh thì bạn cần thay đổi lại port . Sau khi đăng nhập suất hiện giao điện nhập user , login as bạn nhập user root  root -> enter Xuất hiện tiếp yêu cầu nhập pass ,bạn nhập pass vào chú ý là linux hiển thị blank pass khác với **** bên win nên bạn cứ nhập vào .Hoặc copy paste sau khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện như hình sau Chúc bạn thành công

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây