Cách Mở Port Modem HG8145v5-20, HG8245H Router Viettel

0
gmid

Cách Mở Port Modem HG8145v5-20, HG8245H Router Viettel

Bước 1 : Gõ vào địa chỉ IP : 192.168.1.1 ( hoặc sẽ là 192.168.100.1  )

 • Hoặc : 192.168.0.1
 • Hoặc : 192.168.1.1
Sẽ có thông báo cảnh báo , Bạn chọn vào Nâng cao và Tiếp tục truy cập để tiếp tục vào giao diện đăng nhập của Modem

Vào trình duyệt web và đó thường là những địa chỉ IP LAN truy cập vào modem mặc định của thiết bị

Bước 2 : Đăng nhập vào bằng user

root – mật khẩu : admin (thông tin truy cập mặc định của modem)

 • Không được thì kiểm tra thông tin đăng nhập bên dưới modem, Mật khẩu bắt đầu với ký tự HWTCxxxxxxxx
 • Nếu không có hoặc vào không được thì cũng gọi lên tổng đài nhà mạng bạn đang sử dụng để hỏi thông tin đăng nhập
Bước 3 :  Chọn vào Advanced Setup để tiếp tục cài đặt sau khi đăng nhập vào trong Modem

Bước 4 : Nên Hạ tường lửa xuống mức “Low” Hoặc ” Disable ” để dữ liệu camera không bị chặn

 • Firewall cũng là nguyên nhân khiên bạn mở Port không thông trong một số trường hợp
 • Chọn Security => trong mục Firewall Level Configuaration => Hạ Firewall Level Xuống Low Hoặc Disabled nếu Port không Open
Bước 5 : NAT thủ công cho từng Port với Port Mapping (Nên dùng cách này)

Chọn Forward Rules => Port Mapping Configuration => New => Enable Mapping

 • External/Internal Start Port : Port của thiết bị khi truy cập từ ngoài vào
 • External/Internal End Port : Port trên thiết bị cần mở port
 • Chú ý là phải để trống không nhập vào External Source Port Number
 • Internal Host : địa chị IP LAN của thiết bị
 • Protocol : TCP/UDP
#Chọn vào mục 11 ” Add ” để thêm ô trống nhập tiếp Port khác như bên dưới nếu cần mở thêm Port với cùng 1 thiết bị hay cùng 1 địa chỉ IP LAN

Nếu Sử Dụng Tên Miền Động DDNS Thì Tiếp Tục Cài Đặt

Trong mục Network Appication => DDNS Configuration => New
 • Enable DDNS : Bật DDNS lên để sử dụng
 • Wan Name : Để mặc định
 • Service Provier : Chọn nhà cung cấp dịch vụ tên miền của bạn
 • Host Name : Địa chỉ máy chủ của nhà cung cấp tên miền ( để mặc định luôn )
 • Service Port : Nếu có rồi thì để mặc định chưa thì nhập vào port 80
 • Domain Name : Tên miền sử dụng của bạn
 • Username : Tài khoản chứa tên miền
 • Password : Mật khẩu của tài khoản
=> Apply để lưu lại

Vào trang https://ping.eu/port-chk/ để thử lại xem port đã thông hay chưa với cả địa chỉ IP WAN và tên miền

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây